Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dualar

En Çaresiz Anlarda İlham Kaynağı: Dualar

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dualar

Hayatın iniş çıkışlarında zor zamanlarda insanın içinde bir boşluk hissi oluşabilir. Böyle anlarda dualar ruhumuzu besleyen bir ilaç gibi olabilir. İslam dininde sıkıntılı anlarda okunabilecek bazı dualar insanın içsel huzuru bulmasına ve yaşadığı sıkıntıları daha kolay aşmasına yardımcı olabilir.

Ayete’l-Kürsi

Ayete’l-Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in 2. suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Allah’ın yüceliğini, kudretini ve varlıkları koruyuşunu anlatan bu ayet okuyanı kötülüklerden koruyacağına inanılan kuvvetli bir duadır.

Kehf Suresi

Kehf Suresi, Cuma günleri özellikle okunması tavsiye edilen surelerden biridir. Bu surede anlatılan kıssalar sabrın ve güvenin önemini vurgular.

Tevbe ve İstigfar Duaları

Sıkıntılı anlarda kişi günahlarının affedilmesi için Allah’a yönelebilir. “Estağfirullah” ifadesi “Allah’tan af dilerim” anlamına gelir ve sıkça tekrar edilerek okunabilir.

Amenerrasulü

Bakara Suresi’nin son iki ayetidir ve sıkıntı anlarında okunması önerilen ayetlerden biridir.

Sabır

Sabır, İslam dininde çok kıymetli bir erdemdir. “Ey sabredenler! Sabredin; çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 8/46) ayeti sabrın önemine vurgu yapar.

Fatiha Suresi

Her namazın başında okunan Fatiha Suresi aynı zamanda şifa niyetiyle de okunabilir. Bu sure Allah’a yönelişin ve teslimiyetin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Tevhidin Zikri

“Lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan başka ilah yoktur) zikri İslam’da tevhidin (Allah’ın birliği) zikri olarak bilinir. Bu zikir özellikle sıkıntılı anlarda kalbi ferahlatma ve kişiyi olumlu bir enerjiyle doldurma gücüne sahiptir.

En-Nas ve El-Falaq Sureleri

Bu iki sure kötülüklerden ve şerrin her türlüsünden korunma niyetiyle okunur. Özellikle sıkıntı, endişe ve korku anlarında okunduğunda kişiye huzur ve güven verir.

“Hasbiyallahu la ilahe illa Huwa, aleyhi tevekkeltu ve Huwa rabbul arshil azim” Duası

Bu dua “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, O’na güvendim ve O, büyük arşın sahibidir” anlamına gelir. Sıkıntılı anlarda edilen bu dua Allah’ın yardımını ve korumasını talep eder.

İnna Ma’al Usri Yusra (Şerh Suresi 5-6)

“Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” anlamına gelen bu ayetler sıkıntılı anlarda okunarak kişinin içsel huzur bulmasına yardımcı olabilir.

La İlaha İllallahu’l Azimü’l Halim

Bu zikir “O’ndan başka ilah yoktur, büyük ve halim olan Allah” anlamına gelir. Bu zikirle kişi sıkıntı anında Allah’a sığınır.

Rabbana Atina Fid-dunya Hasenah

Bu dua hem dünya hayatında hem de ahirette güzellikler istemek için okunur. “Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru” anlamındadır.

La İlahe İllallahu’l-Azimü’l-Halim, La İlahe İllallahu Rabbü’l-Arşil Azim, La İlahe İllallahu Rabbü’s-Semavati ve Rabbü’l-Ardı ve Rabbü’l-Arşil Kerim

Peygamber Efendimiz (SAV) bu duanın her türlü sıkıntı ve zorlukta okunması gerektiğini belirtmiştir.

Estağfirullah

“Estağfirullah” ifadesi “Allah’tan bağışlanma dilerim” anlamına gelir ve kişi günahlarından arınma niyetiyle bu duayı sıkça okur.

Sıkıntılı ve çaresiz hissedilen anlarda dua etmek kişinin içsel huzur bulmasına yardımcı olabilir. Zor zamanlarda İslam’ın öğütlediği dualarla Allah’a sığınmak hem manevi bir destek sağlar hem de kalbi huzura kavuşturur. Bu dualar sıkıntının içinde kaybolmamak, umudu ve inancı yitirmemek için birer ışık gibidir. Yüce Allah dualarımızı en güzel şekilde kabul etsin ve tüm sıkıntılarımızı gidersin.

Kaynak: medyum.org

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir