Kıyamet Alametleri

İslam Dininde Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kıyamet Alametleri

İslam dünyasında kıyametin kopuşunu haber veren olaylara “kıyamet alametleri” denir. Bu alametler İslami kaynaklarda ve peygamberlerin hadislerinde detaylı olarak aktarılmıştır. İslam alimleri bu alametleri genel olarak iki kategoriye ayırır: Küçük alametler ve büyük alametler.

Küçük Kıyamet Alametleri

Küçük alametler kıyametin yaklaşmakta olduğunu fakat henüz kopmayacağını gösteren işaretlerdir. Bu alametlere örnek olarak şunları sıralayabiliriz:

Ahlaki Çöküntü

İnsanların genel ahlak düzeninin bozulması, yalanın ve hırsızlığın yaygınlaşması.

Zamanın Hızlanması

Zamanın hızlı geçtiğinin hissedilmesi, yılların kısa sürdüğüne dair duyulan algı.

Doğal Afetlerin Artışı

Sık sık meydana gelen depremler, sel ve benzeri doğal felaketler.

Aile Bağlarının Zayıflaması

Akraba ilişkilerinin bozulması ve insanlar arasında sevgisizlik.

Büyük Kıyamet Alametleri

Büyük alametler ise kıyametin kopmasına çok yakın vuku bulacak olan kozmik ve metafizik olayları ifade eder. İslam dinindeki büyük kıyamet alametleri şunlardır:

Mehdi’nin Zuhuru

İslam ümmetinin bir kurtarıcı bekleyişine işaret eden Mehdi’nin zuhuru önemli bir alamettir.

Yecüc ve Mecüc’ün Çıkışı

Yeryüzüne fesat saçacak olan Yecüc ve Mecüc’ün serbest kalması.

Güneşin Batıdan Doğması

Doğa kanunlarının değişeceğine işaret eden bu olay tövbenin kabul edilmeyeceği bir zamanın başlangıcıdır.

Deccal’in Ortaya Çıkışı

Fitne ve fesatla insanları saptırmaya çalışacak olan Deccal’in zuhuru.

İsa (aleyhisselam)’nın Yeniden Gelişi

İsa’nın göğe çekilmesinin ardından tekrar yeryüzüne gelip Deccal’ı öldürmesi.

Bu alametlerin tamamının gerçekleşmesinin ardından İslam inancına göre kıyamet kopacak ve ahiret hayatı başlayacaktır. İslami kaynaklar, bu süreçte müminlerin sabırlı ve metin olmalarını, imanlarını korumalarını ve hayır işlerine yönelmelerini tavsiye eder.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir