Dolandırıcı ve Sahtekar Medyum Haberleri

Bugün sizlerle Türkiye’de ilk defa en ince ayrıntılarına göre ülkemizde hizmet veren dolandırıcı ve sahtekar medyumlar ve bu kişilerin yaptıkları faaliyetler hakkında daha önce hiç bir medyum sitesinde görmediğiniz çok önemli detayları paylaşıyoruz.

Peki dolandırıcı medyum deyince aklımızda ne geliyor yada diğer bir ifade ile sahtekar medyumlar dediğimizde sizin aklınızda nasıl bir şekil beliriyor? O halde gelin sizlerle bu önemli hususlar hakkında daha önce hiç bir kaynakta göremediğiniz çok temel ve hayati bilgileri birlikte öğrenelim. Bu konu çok önemlidir çünkü tahmin edeceğiniz üzere özellikle yıllardır basından ve medyadan duyduğumuz bazı olumsuz haberler gerçeği ne kadar yansıtıyor bunu samimi olarak bilmemiz gerekir. Oysa medyumluk bu kadar derin bir temel bilgiler içermesine rağmen neden zaman zaman çeşitli yayın organlarında medyumlar hakkında böylesine iç karartıcı bir karalama kampanyası yürütülür bunu anlamak mümkün değil. Çeşitli yayın organlarında çıkan bu haberler acaba gerçekten doğruları yansıtıyor mu? Aslında bu sorunun cevabı hem evet hemde hayır dır çünkü her sektörde olduğu gibi bu alanda da işini çok iyi yapan, saygınlık kazanmış medyumlarımız olduğu kadar bu işten çıkar sağlayan ve insanları yanlış bilgilendiren bazı kişilere rastlamakta mümkün. Aslında burada temel konu medyumluk ilmini tartışmak değildir bir kere medyumların ama gerçek medyumların pek çok ilmi bilgiye vakıf olduklarını ve etkili büyüler yapabileceklerini kabul etmemiz gerekiyor fakat bunun yanı sıra bu işten hiç bir şekilde anlamayan, tamamen yaptıkları sahte medyum siteleri ile insanları yanlış yönlendiren bir takım sahtekar medyumlar veya dolandırıcı medyumlar olduğunu da unutmamak gerekir.

Yine diğer bir önemli konudan söz etmek isteriz, özellikle internet üzerinde çeşitli blog siteleri açılarak bazı dürüst medyumları karalamak için sahte yorumlar yazarak okuyucuları yanlış bilgilendiren sitelerden söz etmek istiyoruz. Özellikle bu sahtekar medyum dediğimiz kişilerin kendilerine açtıkları paravan medyum sitelerinde kendi adamalarına diğer bazı medyumlar hakkında yazdırdıkları sahte yorumlar sayesinde maalesef çoğu insana yanlış bilgiler vermekteler. Gerçekten ülkemizde saygıya layık, işini son derece mükemmel yapan medyumlara bu sahte blog sitelerinde çamur atılmaktadır bu sahte yorumları okuyan ziyaretçiler bu yorumlara inanarak bu sahtekar medyumların adeta ağlarına düşüyorlar. Sizi buradan uyarmak isteriz özellikle bazı blog sitelerinde yazılan sahte yorumları ciddiye alarak gerçekten gerek yaptıkları işlerle gerek verdikleri hizmetlerle insanlığa iyi bir şeyler yapmaya çalışan medyumlar hakkında yanlış düşüncelere kapılmanız doğru olmaz. Bu konu gerçekten çok hassas bir konu haline gelmiştir çünkü yüzlerce çok iyi medyum bu şekilde bazı sahtekarların sahte medyum ve blog sitelerinde yazılan sahte yorumlar ile karalanmaya çalışılıyor o halde bunu bilerek bu art niyetli kişilerin sitelerinde yazılan bir takım gerçekle alakası olmayan yazılara inanmamak gerekir.

Kendilere rant sağlamak için her türlü yalan dolan medyum haberlerini ve yorumlarını yapanlar her zaman vardı ve bundan sonrada bu tür insanlar ve çıkar amacı güden kişiler olacaktır burada esas olan bizim bunların farkında olarak her okuduğumuzu ciddiye almamamız gerekir. Bu konuda aslında siz ziyaretçilerin bir hatası yok çünkü normal bir insan bu konuda derin bir bilgiye sahip olmadığı için okuduğu her türlü yalan habere kolayca inanabilir bu çok doğal bir sonuçtur fakat bunun yanı sıra bu konuda son derece bilinç sahibi olan insanlarda vardır. Bu insanlar iyi olanla kötü olanı, sahte olanla dürüst olanı kolayca ayırt edebilme yetisine sahip kişilerdir. Zaten bizim sözlerimiz bu tür kişilere karşı değil bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip olmayan diğer normal vatandaşlarımız içindir.

Türk toplumu olarak gerek yazılı basında gerek sözlü basında çıkan her türlü yalan dolan habere hemen inanmak gibi bir davranış içindeyiz oysa okuduğunuz ve gördüğünüz pek çok haber aslında gerçeği yansıtmaz bu türden yayın organları dikkat çekmek ve daha çok izlenebilmek için bir kaç tane kötü örneği alarak haber yapıyorlar ve bu bir kaç kötü örnek yüzünden tüm medyumlara kapsayan genellemeler yapıyorlar. Çoğu zaman basında okuduğunuz veya haberlerde izlediğiniz haberler aslında gerçeği yansıtmazlar maalesef bu haberi yapanlar adeta bir magazin programı yaparcasına sahte haberler yaparak tüm bu saygın alanı karalamaya çalışmaya devam ediyorlar. Onların bu konudaki çabaları nihayetinde kısmi olarak sonuç verse bile gizli ilimler alanında yapılan hizmetler aksamadan devam ediyor. Sıradan bir habercinin gizli ilimler hakkında engin ve derin bilgilere sahip olması elbette beklenemez bu insanlar günlük sıradan duydukları bir takım laflarla hiç bilmedikleri bir alanda hizmet veren bu saygın medyumlara kolay bir şekilde çamur atmaya devam ediyorlar. Örneğin çoğu zaman gerek yazılı medya gerek görsel medya özellikle falcılar ve astroloji alanı ve bu alanda hizmet veren kişileri medyumlarla karıştırmakta ve bunları eş tutmaktalar oysa medyumların falcılıkla bir ilgisi yoktur bu iki farklı alandır ama bilgisiz insanların bilgisizce yaptıkları bu haberler toplumun bu konuda yanlış bilgilendirilmesine sebep oluyor.

O halde bizlere düşen medyumlar hakkında yazılan her türlü yoruma inanmamak ve akılcı olmaktır elbette bu insanlar arasında iyi olanda kötü olanda her alanda olduğu gibi olacaktır bundan daha doğal bir şey olamaz. Örneğin doktorların yada siyaset yapanların nasıl iyisi ve kötüsü olabileceği gerçeğini kabul ediyorsak bu alanda hizmet veren çok saygın hocaların ve yine buna paralel olarak sahtekar hocaların da olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekir.

Lütfen bir yorum yazın, yorumlarınız bizim için çok değerli.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.